+48 660 116 025

kontakt@bacowkapodhonem.pl

 

Regulamin dla najemców
Bacówka Pod Honem w Cisnej

Regulamin określają warunki rezerwacji i najmu pokoi/łóżek będących przedmiotem najmu przez  Centrum Usług Logistycznych.pl Sp. z o.o. ul. Teodora Walslebena 10/1 38-400 Krosno,
NIP: 6842655584, REGON 385045151, KRS 0000818402
, na rzecz Najemcy.

Rezerwacja lub najem równoznaczna jest z zapoznaniem się oraz akceptacją postanowień Regulaminu.

Dane Najemcy, wykorzystywane są jedynie do przeprowadzenia rezerwacji lub najmu oraz nie będą udostępniane osobom trzecim. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wynajmującego jako administratora w celu wykonania Umowy. Najemca ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia.

Państwa dane przekazywane podczas rezerwacji są chronione zgodnie z przepisami RODO.

Właściwym do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych będzie właściwy rzeczowo Sąd w Lesku.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:
– nie posiada ważnego dokumentu tożsamości (tj. dowód tożsamości bądź paszport)
– nie chce okazać dokumentu,
– jest pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających,
– podczas poprzedniego pobytu naruszył postanowienia Regulaminu.

Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00.

Przy zakwaterowaniu pobierana jest dopłata do całości kwoty za najem (jeśli był wpłacany zadatek) lub kwota za cały pobyt.

Schronisko udziela 20% zniżki na noclegi dla członków PTTK za okazaniem ważnej legitymacji członkowskiej.

W dniu wyjazdu, Najemca zobowiązany jest do zdania pokoju/łóżka do godziny 11:00  w przeciwnym razie zostanie doliczona opłata w wysokości następnej rozpoczętej doby.

W pokojach i innych ogólnodostępnych pomieszczeniach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych tego rodzaju używek (również w oknie oraz łazience). Za złamanie zakazu palenia wewnątrz pokoi lub innych pomieszczeń ogólnodostępnych Najemca zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w kwocie 1000 PLN.

W pokojach obowiązuje całkowity zakaz organizowania imprez towarzyskich, wieczorów panieńskich lub kawalerskich. Nieprzestrzeganie tej zasady skutkuje nałożeniem grzywny 1000 PLN oraz usunięciem z obiektu.

W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia, kuchenek turystycznych, grzałek, grzejników (pomijając grzejniki będące własnością schroniska). Najemców zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów ppoż.

O wszelkich uszkodzeniach lub niesprawnościach wyposażenia pokoju Najemca zobowiązany jest natychmiast poinformować Wynajmującego.

Obiekt akceptuje zwierzęta, opłata za zwierzę wynosi 15 zł za dobę.

Właściciel/opiekun zwierzątka jest za nie w pełni odpowiedzialny oraz ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez zwierzę.

W obiekcie od godziny 22:00 do 6:00 obowiązuje cisza nocna – używanie instrumentów muzycznych i urządzeń nagłaśniających oraz zachowanie nie może zakłócać wypoczynku turystów.

W przypadku interwencji Policji bądź Straży Granicznej Wynajmujący obciąży Najemcę dodatkową opłatą  w wysokości 500 PLN (pięćset).

Liczba osób nocujących w pokoju nie może przekraczać liczby osób dla których przeznaczony jest pokój.

Goście zobowiązani są do właściwego zabezpieczenia pokoju, tj. do dokładnego zamykania wszystkich drzwi wejściowych i okien przed każdorazowym opuszczeniem pokoju.

Kluczy do pokoi nie wolno wynosić z budynku – należy je każdorazowo zostawić w recepcji. Kara za zgubienie kluczy wynosi 50,00 zł.

Wynajmujący nie odpowiada za zniszczone lub zgubione wartościowe przedmioty pozostawione w pokoju lub innych ogólnodostępnym pomieszczeniu.

W cenę nie jest wliczona jest pościel i ręczniki. Opłata za komplet pościeli 15,00 zł, ręcznik mały 5,00 zł, ręcznik duży 10,00 zł.

W przypadku pobytów dłuższych niż 7 dni na życzenie Najemcy raz na tydzień, może być dokonana wymiana pościeli i ręczników bez dodatkowych opłat.

Za wszystkie szkody / kradzież powstałe w pokoju lub pomieszczeniu ogólnodostępnym podczas pobytu odpowiada materialnie Najemca.

Wszelkie uwagi lub prośby dotyczące pobytu proszę kierować po nr telefonu: 660116025 w godzinach 8:00-20:00 lub w Biurze Obsługi Klienta (38-607 Cisna 82) w godzinach 8:00-20:00.

Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Turysta jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w recepcji.

PŁATNOŚCI:
1. Wszystkie ceny noclegów podawane na stronie www.bacowkapodhonem.pl są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena podana w chwili złożenia przez Najemcę zamówienia jest wiążąca dla obu stron.

2. Anulowanie noclegu jest możliwe dwa tygodnie przed planowanym terminem pobytu, reklamacje przyjmowane sa pisemnie na adres Bacówki pod Honem, 38-607 Cisna 82 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Najemca może wybrać formę płatności:
1) przelew tradycyjny – zapłata przed najmem. Po złożeniu Zamówienia Najemca powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy podany na zamówieniu.
2) zapłata za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl – zapłata po rezerwacji przed najmem apartamentu. Po złożeniu rezerwacji Najemca powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu Przelewy24. Realizacja najmu następuje po zaksięgowaniu wpłaty Najemcy w systemie płatności Przelewy24;

4. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym., krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014. Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES oraz RODO W SERWISIE INTERNETOWYM www.bacowkapodhonem.pl

 

Obowiązek informacyjny przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 RODO

 §1 Definicje

Administrator: Centrum Usług Logistycznych.PL Sp. z o.o. ul. Teodora Walslebena 10/1 38-400 Krosno, NIP 6842655584, REGON 38504515, KRS 0000818402

Dane osobowe – wszystkie dane o osobie fizycznej możliwej do zidentyfikowania lub zidentyfikowanej przez czynniki określające jej tożsamość fizyczną, fizjologiczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, a także zgromadzone informacje za pośrednictwem plików cookie lub innej podobnej technologii.

Polityka prywatności – niniejsza polityka.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ustawa: ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Strona – strona prowadzona pod adresem apartamenty.sofaspot.pl przez Administratora.

Użytkownik: korzystająca z funkcjonalności strony osoba fizyczna.

§2 Administrator danych osobowych

Centrum Usług Logistycznych.pl Sp. z o.o. ul. Teodora Walslebena 10/1 38-400 Krosno,
NIP: 6842655584, Regon: 385045151, KRS: 0000818402

§3 Pozyskanie danych osobowych:

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu Państwa z nami drogą telefoniczną, mailową, osobiście, poprzez formularz kontaktowy, a także poprzez złożenie rezerwacji online przez naszą stronę lub poprzez portal rezerwacyjny.

§4 Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:

W celu realizacji zawartej z nami umowy w formie karty rejestracyjnej/meldunkowej, a w szczególności:
- wystawienia niezbędnych dokumentów skorzystania z naszych usług (faktury, paragonu) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych;
- obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową;
- wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy świadczenia usług;
- obsługi reklamacji i skarg - jeśli zostaną złożone;
- w celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od naszego hotelu przepisy prawa;

§5 Zgodnie z prawnie usprawiedliwionym celem Administratora:

- prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów;
- podtrzymania relacji z klientem;
- prowadzenia analiz statystycznych;
- zapewnienia obsługi płatniczej;
- windykacji należności;
- archiwizacji danych w celu zapewnienia rozliczalności i spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa;

§6 Zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą:

na przetwarzanie danych w celach marketingowych, handlowych, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, statystycznych, promocyjnych przy organizowaniu wydarzeń, konkursów itp.;
• na przetwarzanie danych:
- zapisanych w formularzu kontaktowym;
- zawartych na karcie gościa;
- zapisanych w plikach cookies i gromadzonych z naszej strony: 
http://www.bacowkapodhonem.pl
- przy zapisaniu się do organizowanych programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych;
- wizerunkowych;

§7 Podanie danych:

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora Danych.
Państwa dane są pobierane:
• na kartach gościa;
• przy rezerwacji telefonicznej lub e-mail;
• w formularzu kontaktowym;
• prze rezerwacji grupowej;
• przy zleceniu imprezy;
• przy zakładaniu karty lojalnościowej;

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych lub innych wynikających z przepisów prawa.

§8 Mają Państwo prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
- pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych i lub handlowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79 , gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
- uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.:
• występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
• celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
• stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
• ewentualnym źródle pozyskania danych;
• udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
• planowanego okresu przechowywania danych,

§9 Udostępnianie Państwa danych osobowych:

Udostępnianie danych osobowych jest, w myśl ustawy o ochronie danych osobowych, jedną z form ich przetwarzania i jako takie jest dopuszczalne jedynie przy spełnieniu określonych przez prawo przesłanek.
Zgodnie z art. 44h ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dane znajdujące się w książkach meldunkowych hoteli powinny być udostępnione, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:

organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i strażom gminnym (miejskim);

organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego;
państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;

Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi – w zakresie danych osób poszukiwanych.

W razie wystąpienia przez jeden z wyżej wymienionych podmiotów z żądaniem udostępnienia danych osobowych, należy pamiętać o upewnieniu się, że dane są przekazywane osobie faktycznie pełniącej jedną z wymienionych funkcji oraz o konieczności istnienia podstawy prawnej takiego żądania w postaci niezbędności danych do realizacji ustawowych zadań wymienionych podmiotów, mając na uwadze okoliczność, że udostępnienie lub umożliwienie dostępu do danych osobowych osobom nieupoważnionym stanowi przestępstwo podlegające grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 51 ustawy o ochronie danych osobowych).

§10 Przechowywanie danych osobowych:

Przechowujemy Państwa dane osobowe na czas obowiązywania umowy z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
- dochodzenia roszczeń w zawiązku z wykonywaniem warunków umowy;
-wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym podatkowych i rachunkowych;
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
- statystycznych i archiwizacyjnych;
- maksymalnie przez 10 lat od zakończenia wykonania umowy o świadczenie usług;

Przetwarzać będziemy Państwa dane w celach marketingowych i /lub handlowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, wycofania zgody wobec dalszemu przetwarzaniu w zależności, od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Zgodę można wycofać nieodpłatnie na trzy sposoby zawsze z dopiskiem: "Do Administratora Danych":
• przesyłając informację pisemną w formie mailowej na wyżej wskazany adres e-mail.
• przesyłając je pocztą tradycyjną na adres Administratora Danych wskazany powyżej.
• składając pismo w recepcji hotelowej.


W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć dobrowolnie udział, będziemy przetwarzać Państwa dane na czas ich trwania i okres rozliczenia wręczenia nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przez nas przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy je przechowywać przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów ich zawierających w celu udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

§11 Pliki cookies i inne technologie

1. Strona posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Użytkownika przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Użytkownika, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z naszej Strony. Pliki cookies zapisywane na komputerze Użytkownika przechowują informacje na temat:

sesji Użytkownika,

ostatnio oglądanych produktów,

oddania głosu w ankiecie.

2. Strona apartamenty.sofaspot.pl stosuje technologię śledzące działania użytkowników w ramach strony:

a) piksel konwersji Facebook, który pomaga zarządzać reklamami w serwisie Facebook oraz prowadzić działania remarketingowe
b) Google Analitics – kod śledzenia pozwalający analizować statystyki sklepu internetowego.

§12 Skargi

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§13 Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich i Organizacji Międzynarodowych

Dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

§14 Zmiany w Polityce Prywatności

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy oraz RODO.

2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony drogą e-mailową.

3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01 stycznia 2020 r.